LỊCH SỬ HUYỀN THOẠI – LOUIS VUITTON

LỊCH SỬ HUYỀN THOẠI - LOUIS VUITTON LÀ MỘT TRONG NHỮNG THƯƠNG HIỆU SANG TRỌNG CÓ CHIỀU SÂU LỊCH SỬ  NHẤT, LOUIS VUITTON là tiêu chuẩn của thời trang sang trọng. Với một chữ lồng đặc trưng không chỉ mang tính biểu tượng mà còn thường xuyên được tái tạo, có thể dễ dàng hiểu…